Select Page

Taupo Cycle Challenge 2012 Photos

Finishing Sprint

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source=”1″ pkey=”album” pvalue=”BikeManawatu” pvalue2=”Taupo2012KK” }{/bonckowall}