Select Page

2011 BikeManawatu Prize Giving Photos

IMG_7219

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source=”1″ pkey=”album” pvalue=”BikeManawatu” pvalue2=”Prizgvng2011BikeManwtu” }{/bonckowall}