IMG_8522 
Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="ClubRace91113" }{/bonckowall}