IMG_0708

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="TrackFldgKK271112" }{/bonckowall}