Tour de Manawatu leading bunch

Photos thanks to Kirsty Kaihau

 

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="NewFolder202" }{/bonckowall}