IMG_6250

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="TrackFldg12213" }{/bonckowall}