Finishing Sprint

Photos thanks to Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Taupo2012KK" }{/bonckowall}