School2012

Photos thanks to Jan Arbuckle & Kirsty Kaihau

 

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="ManSchoolChamps17612" }{/bonckowall}

 

 

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="ManawatuSchoolsCyclingChampsAshhurst2012" }{/bonckowall}