IMG_3681

Photos thanks to  Kirsty Kaihau

{bonckowall source="1" pkey="album" pvalue="BikeManawatu" pvalue2="Clubrace3813" }{/bonckowall}